Kişisel Gelişim ve Bioenerji

Kişisel Gelişim ve Bioenerji...

Evren, enerji türleri ve manyetik enerji, enerjilerin insan doğası üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olun...
Evren, enerji türleri ve manyetik enerji, enerjilerin insan doğası üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olun...
Hutta Semineri ve içeriği nedir?
Hutta Semineri ve içeriği nedir?
Kişisel Gelişim Semineri sonunda katılımcılarımıza sertifika verilmektedir.
Kişisel Gelişim Semineri sonunda katılımcılarımıza sertifika verilmektedir.
İçerik Haritası

Farkındalıkla yaşamın getirdiği yükümlülüklerden biri de çevremizdeki insanların uyanışına, farkındalığına ve hayatı görme biçimine destek olmaktır. Bu uyanış, çalışma, çaba ve zaman ister. İnsan bilinci ve enerjisine yönelik çalışmalarımızı Emine Karakurt önderliğinde Uyanış Semineri, Kosmomag Semineri, Kozmik Enerji Semineri, Hutta Semineri, Numeroloji Semineri, Manyetizma Semineri, Obsesyon Semineri, Seraphim Blueprint Semineri ve Kişisel Gelişim Semineri ile sürdürüyoruz.

Uyanış Semineri ve İçeriği Nedir?

– Evren nedir?

– Boyut nedir?

– Kanal nedir? Neden ve nasıl kirlenir?

– Neden var olduk?

– Ruh nedir? Neden ve nasıl belirlenir?

– Ölümden sonra neler olur?

– Evreni kimlerle paylaşıyoruz? Varlık türleri nelerdir?

– Ruhsal rehberliği kimler yapabilir? Dünyaya gelen ruhsal rehberlerin misyonları nelerdir?

– Şifa ve şifacılık nelerdir? Herkes şifacı olabilir mi?

– Neden hasta oluruz?

– Duygularımızın, ruhumuzda ve bedenimizda ve bedenimizdeki rolleri nelerdir?

– Korunma nedir? Negatif enerjilere neden maruz kalırız? Nasıl korunuruz?

– Çakralar, meridyenler ve bedenimizdeki enerji akışları nasıl işler?

– Kendini hatırlamanın yolları nelerdir?

– DNA ve kan bilgisi nedir? Atalardan lanet ve el kavramları nelerdir?

– Doğum tarihimiz ve bize verilen isimler tesadüf müdür?

– Dinlerin ve peygamberlerin insanlık tarihindeki yeri ve önemi nedir?

– Kader nedir? Kendi kaderimizi yazabilir ve değiştirebilir miyiz?

– Had nedir? Haddimizi nasıl biliriz?

– Ezoterizm, sembolizm, spiritüalizm, tasavvuf, inisiye, karma, tekamül gibi kavramlar ne ifade eder? Mu, Atlantis, Eski Mısır ve Eski Yunan’dan günümüze nasıl evrilmişlerdir? 

Kosmomag Betta Semineri ve İçeriği Nedir?

İnsanlarda sağlıklı enerji kaynağı eksildiğinde, bedende bulunan enerji kanalları ve meridyenlerde geçmişten gelen çok sayıda program ve blokaj toplanmaktadır. Bu program ve blokajlar, sağlıklı enerji akışını engellemektedir. Tıkanıklığın sonucunda biriken negatif enerji, iç organların çökmesine neden olabilir. Ayrıca çöküntü, yaydığı frekansla negatif olayları çekip olumsuz durumların yaşanmasına neden olabilir. Kosmomag Betta Blokları aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

– Sentez Bloğu (alan yapılarının hazırlanması için oluşturucu)

– Frekansların Başlangıç Bloğu

– Frekansların Şifa Bloğu

– Master Frekans Bloğu

– Şamanik Blok

– Magister Bloğu

– Grand Magister Bloğu

Kozmik enerji semineri...
Kozmik enerji semineri...

Kozmik Enerji Semineri ve İçeriği Nedir?

Kozmik enerji metodu Mısır, Tibet, Hindistan ve eski uygarlıklarda binlerce yıldır kullanılan bir şifa yöntemidir. Yakın zamanda Dr. Vladimir Petrox tarafından belirlenen bir sistematiğe oturtulmuştur. Kozmik enerji metodu, enerji bilgisi taşıyan biyoinformatif (genetik bilgiye sahip ve analiz edilebilen) enerji kanallarının aktive edilip kullanılmasını içermektedir. Kozmik Enerji Terapisti olabilmenin 7 derecesi vardır:

1. Derece: Kozmik enerji terapisi eğitimi (korunma yöntemleri)

2. Derece: Farun Buddha kanalına uyumlanmak

3. Derece: Firast ve Zevs kanallarına uyumlanmak

4. Derece: Midi ve Gektas kanallarına uyumlanmak

5. Derece: 42 kanalın tamamına uyumlanmak

6. Derece: Master seviyesine uyumlanmak

7. Derece: Maglster seviyesine uyumlanmak

Öğrenciler, kozmik enerji seminerine katılmadan önce kozmik enerji seansı almak zorundadır. Eğitimde 3 temel kanal verilmekte, daha sonra isteğe göre diğer kanallara inisiye yapılmaktadır. Eğitim sonunda sertifika verilmektedir.

Hutta Semineri ve İçeriği Nedir?

Blok Hutta’nın önceki diğer sistemlerden temel farkı, gezegensel boyuttaki eşsizliğidir. Eğer enerji uzmanı yüksek derecedeki gezegensel frekanslarla ilişkiliyse, Hutta eşsizdir ve fiziksel düzlemde uygulamanın sınırı yoktur. Kozmik bilgi ve geçişe odaklanma tartışmaya açık olmayan bu üstünlük, öğrencinin bilinçaltında çok güçlü bir etki yaratır. Bu güçlü etkiye tamamen hazırlıklı olmak gerekir.

Öğreticimiz, 2001 yılından beri kendisini Nlok Hutta’ya adamıştır. Uygulamalar sırasında frekansları deşifre etmeden; aynı zamanda da frekanslardan bağımsız olarak bu çalışmalar deneysel düzlemde ilerledi. Çalışma sırasında İndigo bilincine, yani bilgiyi doğrudan algılayabilme yeteneğine ve öncelikli olarak çok karmaşık, çok renkli bir zihinsel görüntüye geçiş yapılır.

– Çalışma, basit bir zihinsel imgelemle başlar.

– Daha sonra daha zorlayıcı aşama olan görsel hafızanın sınırlarını zorlanarak, zihin yoluyla açılamayan daha da karmaşık zihinsel görüntüler kendiliğinden açılır. 

– Bununla birlikte algı, gerekli forma uyarlanır. Yani önce akım başlar, sonrasında zihinsel görüntü görselleşir. Bu, indigo bilincine apaçık bir geçiştir.

– Hutta çalışması, kozmik enerji farkındalığının gelişimindeki nihai aşamadır. O andan itibaren, Hutta’nın enerji matrisi dünyamızda hiçbir güç tarafından sınırlandırılamaz ve özgürce odolaşır.

– Gezegeni küresel bir felakete götüren insanın kolektif bilince dahil ettiği derin hatalar böylece sona erer. Mitolojik açıdan Hutta, kayıp cennete bir geçiş ve geri dönüştür.

Evren, manyetik enerji ve insan doğası üzerinde etkileri nelerdir?
Evren, manyetik enerji ve insan doğası üzerinde etkileri nelerdir?

Manyetizma Semineri ve İçeriği Nedir?

Manyetik enerji, galakside varolan irili ufaklı tüm gezegen ve yıldızları çevreleyen, birbirine çarparak zarar vermesini engelleyen titreşim ve ışınlardan oluşur. Dünyamıza diğer gezegenlerden yıldız kapıları vasıtasıyla giren manyetik enerji ley hatlarının oluşumunu sağlar. Eski uygarlıklar dünyanın hangi bölgesinde kurulmuş olursa olsun ley hatlarını belirlemiş, bu kesişim noktalarına piramitler, dikili taşlar, dolmenler gibi o döneme özgü geleneksel yapılar yerleştirmişlerdir. Ley hatları bir nevi dünyanın elektrik kablolarıdır.

İnsan bedenine bu enerjinin girişi ise ley hatlarının üzerinden 7 çakra ile sağlanır. Bedenimizde bulunan sinirler tıpkı ley hatları gibi enerji kablolarıdır. Çok eski kaynaklardan itibaren bu bilgi kullanışmış, Atlantis, Mu, Mısır tapınaklarında enerjinin zaman, mekan, mesafe gibi kavramlardan bağımsız oluşu varsayılarak çeşitli tekniklerlee tesir edebilme yetisi geliştirilmiştir. Tamamen ezoterik bilgilerle donatılan rahiplerin aldıkları tüm eğitimlerin kökenini, manyetizma oluşturmuştur. Bu bilgiler ustada çırağa, inisiyasyon yoluyla aktarılmıştır. İbn-i Sina, Cabir bin Hayyan, Farabi, Hallaci Mansur, Mevlana gibi ünlü düşünür ve bilim insanları da manyetizmayı kullanmışlardır.

Manyetizma, manyetik kuvvetin ne olduğunu bilmek ve bu gücü yüksek amaçlarla yönlendirip kullanabilmektir. Manyetik şifacılıkta bilgi, irade, istek ve amaç her şeyden önemlidir. Manyetik alanı güçlü kişiler zayıf olanları etkisi altına alabilirler. Ancak egoya kapılan manyetizörler, güçlerini çabuk kaybederler.

– Manyetizma eğitiminde öğrencilere manyetik enerji ve manyetizma hakkında ezoterik bilgiler verilir.

– İnisiye edilen öğrenciye uygulamalı olarak manyetik enerjiyi nasıl aktive edecekleri, kullanacakları ve aktaracakları öğretilir.

– Bir danışanın alanına nasıl girileceği, ne tür bir çalışma ile alanın temizleneceği, hasta olan organa enerjinin ne şekilde aktarılacağı, çakraların nasıl temizlenip aktif hale getirileceği uygulamalı olarak anlatılır.

– Aura ve mekanın psişik saldırılardan korunma teknikleri de eğitimde yer almaktadır.

– Çeşitli uygulamalarla konsantrasyonun artırılması, telepati, telekinezi gibi aslında her bireyde varolan ancak unutturulmuş yeteneklerin aktive edilmesi ve üçüncü gözü açmaya yönelik çalışma teknikleri de eğitimde öğrencilere aktarılmaktadır.

– Eğitim 2 gün sürmekte ve bitirme sertifikası verilmektedir.

Obsesyon terapisi...
Obsesyon terapisi...

Obsesyon Semineri ve İçeriği Nedir?

Obsesyon, bir düşünce sisteminin farklı bir düşünce sistemi tarafından kapsanması ve etki altına alınmasıdır. Bu kelime, psikolojide ve spiritüalizmde farklı şekilde tanımlanmaktadır. Psikolojide, yanlış olduğu bilindiği halde mantık ve muhakeme yoluyla uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen, saplantılı fikirler, olarak açıklanmaktadır. Spiritüalizmde ise bedensiz bir ruhun, bedenli bir ruhu hükmedecek derecede etki altına alması, olarak tanımlanmaktadır. İki tanım arasındaki fark, psikolojide obsede, yani rahatsız eden bir fikirken; spiritüalizmde bu rahatsız edici fikirleri etkileyen canlı bir varlıktır.

Obsesyon düşünce boyutunda takıntı iken; kompülsif, bu rahatsız edici düşüncelerin harekete geçirilmesidir. Halk arasında takıntı veya vesvese olarak anılmaktadır. Sürekli el yıkanması, evden çıkarkan tüm camların açık olup olmadığını defalarca kontrol edilmesi, merdivenlerin sayılarak çıkılması gibi kendini tekrar eden istenmeyen davranışlar, obsesif kompülsif davranışlara örnektir.

– Obsesyon eğitiminde spiritüalizm tanımıyla obsesyonu yaratan çeşitli bedensiz varlıklar (ruh varlıkları, yer altı varlıkları, uzay boyutu varlıkları) mevcuttur. Bu varlıkların oluşumu, dezenkarnasyon (ölüm), reenkarnasyon (yeniden bedenlenme), rehber varlıklar (hami varlıklar, hüddamlar), astral ve boyut bilgisi detayları ile anlatılmaktadır.

– Bedene musallat olan varlıkların ışığa gönderilmesi ve uygulanan ritüeller öğrencilere uygulamalı olarak gösterilmektedir.

– Eğitim sonunda sertifika verilmektedir.

Seraphim Blueprint, evrensel enerjilerin bir araya toplanmasıyla meydana gelir.
Seraphim Blueprint, evrensel enerjilerin bir araya toplanmasıyla meydana gelir.

Seraphim Blueprint Semineri ve İçeriği Nedir?

Seraphim adıyla bilinen en yüksek ünvana sahip bir grup meleğin 11 evrensel eneryiji bir araya toplamasıyla meydana gelmiştir. Bu sistemi ilk olarak Atlantisli rahipler, daha sonra Jueda bölgesinde (İsrail’in güneyi) yaşayan mistikler kullanmışlardır. 

– Seraphim Blueprint semineri 6 basamaktan oluşmakta, toplam 11 enerjiyi içermektedir. Enerjiler inisiye yolu ile aktarılmaktadır. Eğitimde enerjilerin kullanım alanları detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

– Seansın nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterilmektedir.

– Seminer ve eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.

Kişisel Gelişim Semineri ve İçeriği Nedir?

Kendisini tanımayan bir insanın iç huzuru, mutluluğu ve başarıyı yakalaması hemen hemen imkansızdır. Kendini tanıma olgusu derin ve yoğun bir yüzleşmeyi, tarafsız bakış açısını ve kişinin benliği üzerinde disiplinle çalışmasını gerektirir. Kişi, onu mutsuzluğa, dengesizliğe, iş ve ilişkilerinde başarısızlığıa sürükleyen faktörleri bulup dönüştürme yetisini kazandığında, tekamül yolundaki engelleri de çözülmeye başlayacaktır.

– Kendini tanıma ve dönüştürme

– Beden dili

– Kişisel imaj

– Yöneticilik ve liderlik

– Özgüven ve değer duygusunun kazanımı, eğitim konularının içeriğini oluşturmaktadır.

Bioenerji Semineri ve İçeriği Nedir?

Bioenerji, pozitif yönde bir şifa enerjisidir. Mana olarak da evrensel yaşam enerjisini içinde barındırmaktadır. İnsanlarda, hayvanlarda ve canlı cansız tüm her şeyde mevcuttur. Evrenden aldığımız ve içselleştirdiğimiz bu pozitif enerjiye bizler, bioenerji diyoruz. Avuç içi ile parmaklarda bulunan enerji çakralarının doğru kullanılması metodu ile şifa verilecek kişinin enerji merkezlerine (çakralarına) ve titreşimsel bozukluğu olan enerji bedenine aktarımı sağlanarak uygulanan tekniktir.

Bioenerji, avuç içi ile parmaklarda bulunan enerji çakralarının doğru kullanılması ile uygulanmaktadır...
Emine Karakurt
Emine Karakurt

Emine Karakurt, 1977 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İşletme mezunu olan Karakurt, iş hayatına insan kaynakları uzmanlığı ve iş-meslek danışmanlığı ile adım atmış, merak duyduğu fotoğrafçılıkta ilerleyerek kendisine meslek haline getirmiştir. Çocukluğundan itibaren spiritüalizme olan ilgisi ve yatkınlığı, zaman içinde hayatının yönünü değiştirmiştir. Nefes eğitimi ile başlayan yolvuluğu Cosmomag Betta Grand Magister olarak devam etmektedir.

Cosmomag Betta, Kozmik Enerji, Hutta (Kozmik enerjinin en üst basamağı), Manyetizma, Obsesyon ve Seraphim Blurprint eğitmenliği yapan Karakurt, ''Uyanış Semineri'' adı altında çeşitli şehirlerde insanlığın uyanışı ve farkındalığı için kolektif bilince tohum serpme çabasına girme içindedir...

Necla Parlakdemir
Necla Parlakdemir

Bioenerji uzmanı ve Emine Karakurt'un asistanı Necla Parlakdemir, 1981 yılında Amasya’da doğdu. 12 sene kamu ve özel sektörde çeşitli hastanelerde hemşire olarak görev yaptı. 6 sene önce hayat yolunda bir kırılma ile ruhsal yolculuğu başladı. Şems’in “düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden iyi olmadığını?” sözlerini rehber alarak tüm yaşamını değiştirip Antalya’ya yerleşti.

Burada yolu Emine Karakurt ile kesişti. Manyetizma ve Obsesyon eğitimlerinin ardından sırasıyla Seraphim Blueprint, Kozmik Enerji, Master- Magister- Zoraster seviyelerine ve Hutta enerjisine uyumlandı.
Tamamlamış olduğu bu eğitimlerin başarılı bir uygulayıcısı olan Necla Parlakdemir aynı zamanda Kozmik ve Seraphim Blueprint 1. Basamak Eğitmenidir.

Formu

Call Now ButtonHemen Ara